Ewangelia według Św. Łukasza – rozdział 19 (EWANGELIA MIŁOSIERDZIA W DIECEZJI KALISKIEJ)

Przygotowano na podstawie Diecezjalnego Tygodnia Czytań 2016 w Diecezji Kaliskiej.

Print your tickets