Koncert Ku Czci Królowej Różańca Świętego w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu.

 Podczas koncertu Ku Czci Królowej Różańca Świętego będzie się modlić wraz z Nami sopranistka p. Beata Dunin -Wąsowicz wykładowca na Wydziale Wokalnym Akademii Sztuki w Szczecinie, absolwentka i obecnie doktorantka Wydziału Wokalno – Aktorskiego Akademii im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie profesor Bożeny Karłowskiej. W koncercie będą brały udział : Aneta Witosz – sopran, która ukończyła studia magisterskie na Wydziale Edukacji Artystycznej w Akademii Sztuki w Szczecinie i jest absolwentką studiów licencjackich na Wydziale Wokalnym tejże uczelni w klasie p. Beaty Dunin -Wąsowicz. Obecnie kontynuuje naukę śpiewu solowego na pierwszym roku dwuletnich studiów magisterskich Akademii Sztuki również u p. Beaty i profesor Grażyny Flicińskiej – Panfil, Jadwiga Bosacka – mezzosopran, jest absolwentką studiów magisterskich na Wydziale Wokalnym Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie studiowała pod okiem p. Beaty Dunin -Wąsowicz ( dwa ostatnie lata) oraz pod okiem profesora Pawła Wolskiego. Akompaniował będzie P. Damian Koneczny Damian Koneczny – ur. 1994 w Łodzi. Ukończył z wyróżnieniem szkołę muzyczną I stopnia w Zgierzu w klasie fortepianu mgr Bogusławy Czechowskiej oraz z wyróżnieniem szkołę muzyczną II stopnia w Legnicy w klasie organów mgr Ryszarda Rydza. Kształcił się także w klasie gitary mgr Piotra Gajzlera w Łodzi. Jest laureatem wielu konkursów słuchowych oraz teoretyczno-muzycznych, m.in. III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Harmonicznym im. F. Wesołowskiego oraz II miejsca w kategorii OPEN w Festiwalu Wyobraźni Muzycznej mYear. Studiował dyrygenturę chóralną oraz muzykę kościelną na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie dyrygowania prof. dr.hab. Agnieszki Franków-Żelazny, w klasie organów dra Marka Fronca oraz w klasie akompaniamentu liturgicznego z improwizacją dra hab. Tomasza Głuchowskiego. Koncertował w kraju i za granicą (Czechy, Niemcy, Grecja, Portugalia i inne) Obecnie pracuje we Wrocławiu jako organista parafii św. Augustyna, dyrygent Kameralnego Chóru Męskiego “Cantilena”. Jest także projektowym śpiewakiem chóru Narodowego Forum Muzyki.