51. Sympozjum Józefologiczne w 150 rocznicę ogłoszenia Świętego Józefa przez papieża, błogosławionego Piusa IX Patronem Kościoła.

TRANSMISJA Z NARODOWEGO SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA W KALISZU – 8 GRUDNIA 2020 OD GODZINY 10.00  Program 10:00 –  Sanktuarium Świętego Józefa Otwarcie sesji: Ks. dr Andrzej Latoń, Prezes Polskiego Studium Józefologicznego. 10:10 – Ks. dr Marcin Wiśniewski, 150 rocznica ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła Powszechnego. 10:30 – S. dr Natalia Musidlak ZSNM, Autorytet św. Józefa w procesie wychowania współczesnej młodzieży. 11:00 – O. dr hab. Marian Zawada OCD, Antropologiczne i teologiczne podstawy duchowości serca św. Józefa 11:30 – Prof. UKSW dr hab. Maria Ryś, dr Paweł Kwas (dwugłos) Święty Józef patronem relacji z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą. 12:00 – Eucharystia. Przewodniczenie i homilia: Ks. Bp Łukasz Buzun