Zakrzyn w parafii pw. Wszystkich Świętych w Liskowie.