03/06/2023 – 03/06/2023

Zawierzenie Narodu i Kościoła w Polsce Świętemu Józefowi