27/01/2022 – 27/01/2022

Zawierzenie Narodu i Kościoła w Polsce Świętemu Józefowi