06/12/2023 – 06/12/2023

Zawierzenie Narodu i Kościoła w Polsce Świętemu Józefowi